fbpx

Tirsan Kardan

Kalite Politikası

‘’ TİRSAN KARDAN’’ OLARAK,

Tüm Paydaşlarımızın Ortak Mutluluğu ve Stratejik Hedeflerimiz Kapsamında,

  • Firma itibarının en yüksek noktaya ulaşmasının sağlanması,
  • Müşteri beklentilerini ön planda tutarak, ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirerek müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması,
  • Yasal mevzuatları ve uygulanabilir tüm şartları göz önünde bulundurarak; çağdaş ve etik çalışma şartları, fırsat eşitliği, sürekli kariyer gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği sağlayarak, çalışanlarımızın memnuniyetinin sağlanması,
  • Güvenilir ve verimli tedarikçi ilişkileri geliştirerek, tedarikçilerimizin memnuniyetinin sağlanması,
  • Hissedarlarımızın memnuniyetinin sağlanması,
  • Etik değerlerimiz, kurumsal sosyal sorumluluk bilincimiz, sürdürülebilirlik ilkemiz ve davranış kurallarımız dahilinde tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizin geliştirilmesi,
  • Risk temelli süreç yaklaşımıyla süreçlerimizi değerlendirerek, kalite hedeflerinin oluşturulması ve sürdürülebilir kılınması

Ve teknolojik yenilikleri takip ederek, her alanda ölçülebilir sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi esas alan çalışmaların yapılması politikamız olarak hedeflenmiştir.