fbpx

Tirsan Kardan

Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

Vizyonumuz

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzun bilinciyle, çevresel sürdürülebilirliği temel ilke olarak benimseyerek, doğal kaynakları korumak, çevresel etkilerimizi azaltmak ve topluma değer katmak için gerekli tüm çalışmaları yaparak, sürdürülebilir bir gelecek için liderlik etmek.

Taahhütlerimiz

– İnsan haklarına, ilgili yasal düzenlemelere, uluslararası standartlara ve uygulamakta olduğumuz tüm kurumsal politikalarımıza uygun hareket etmek.

– Enerji ve Çevre Yönetim Sistemlerini uygulayarak doğal kaynak tüketimlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve biyoçeşitliliği arttırmak.

-Müşterilerimiz için yenilikçi, çevre dostu sürdürebilir ürünler geliştirerek, karbon ayak izimizi azaltmayı, yenilenebilir enerji kullanımıyla enerji verimliliğini artırmayı hedeflemek.

-Atık yönetimini optimize ederek, atık üretimini azaltmak ve geri dönüşümü artırmak.

-Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini azaltmak için, kirliliği kaynağında önleyerek ve geri dönüşümü teşvik ederek döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda hareket etmek.

-Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini ve refahını ön planda tutarak, eğitim ve gelişim fırsatları sunmak, adil ve kapsayıcı bir iş ortamı ile uygun çalışma koşulları sağlamak.

-Çalışanlarımıza enerji, çevre ve sürdürülebilirlik konularını içeren eğitimler vererek ve onlarla sürekli etkileşimde bulunarak farkındalıklarını arttırmak.

-Topluma geri vermek için sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılmak.

-Tedarik zincirimizde adil ve etik uygulamalarla, tedarikçi seçiminde çevresel ve sosyal kriterleri göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturmak.

-İlgili süreçlerimize paydaşlarımızın katılımını sağlayarak, şeffaf ve iş birlikçi bir politika uygulamak.

-Sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirerek, teknolojik gelişmeleri takip edip, performansımızı sürekli denetlemek ve sonuçları raporlamak.